Koulutus

Nykypäivänä hyvä kalaveden hoito käsittää myös riittävän hyvän ja tehokkaan kalastuksenvalvonnan. Oulun Kalatalouskeskus järjestää kattavasti koulutustilaisuuksia jäsenjärjestöilleen ja sitä kautta saadaan osakaskuntien toimintaan uusia kalastuksenvalvojia.