Määrärahojen hankkiminen ja ohjaaminen kalastusalueille