Kalastuslaki ja säädökset

Kalatalouden neuvontajärjestöjen keskeinen tehtävä on neuvoa erilaisissa kalastuslakiin ja säädöksiin liittyvissä kysymyksissä. Kalastusneuvonta on tarkoitettu kaikille kalastuksesta kiinnostuneille.

Kalastuslaki

Uusi kalastuslaki on astunut voimaan 1.1.2016. Tietoa kalastuslaista on mahdollista saada internetsivujen lisäksi henkilökunnalta sähköpostitse tai puhelimitse. Uusi kalastuslaki löytyy Finlexin internetsivuilta.

Kalastusasetus

2016 vuoden alusta voimaan astui myös maa- ja metsätalousministeriön uusi kalastusasetus kalastonhoitomaksun keräämisestä

ja kalastuksenvalvonnasta.

Yhteisaluelaki

Yhteisaluelaki ohjaa kalavesiä omistavien osakaskuntien toimintaa.

Vesilaki

Vesilain tavoitteena on säädellä vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Asetus lohenkalastuksen rajoituksista

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton toimialueella kalastavia koskee myös asetus, joka säätelee lohenkalastusta Simojoella ja Pohjanlahdella.