Kalatalousalue

Vanhan kalastuslain mukaisia kalastusalueita ollaan vähentämässä ja muuttumassa vuoteen 2019 mennessä kalatalousalueiksi. Kalatalousalueet muodostavat yhtenäisen alueen, jonka kalatalouteen liittyvien asioiden hoitamiseksi on järkevää tehdä yhteneväisiä toimenpiteitä.

Kuten kalastusalue, Kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, joiden jäseninä ovat kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kalastusalue edistää oman alueensa kalataloutta ja siinä päätösvaltaa käyttää yleiskokous.

Yksi tärkeimmistä kalastusalueen tehtävistä on ollut laatia alueelleen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma ja tulevaisuudessa tämä suunnitelma tulee olemaan vielä aiempaa sitovampi ja sen merkitys korostuu.

Siirtymävaiheen ajan kalastusalueet hoitavat aiempia perustehtäviään, joihin kuuluvat kalavedenhoito ja kalastuksen valvonta sekä erilaisia julkishallinnollisia tehtäviä, kuten vesialueiden omistajakorvausten ja viehekalastusmaksutulojen jakaminen.