Kalatalousalue

Kalatalousalueet muodostavat yhtenäisen alueen, jonka kalatalouteen liittyvien asioiden hoitamiseksi on järkevää tehdä yhteneväisiä toimenpiteitä.

Kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys, joiden jäseninä ovat kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kalatalousalue edistää oman alueensa kalataloutta ja siinä päätösvaltaa käyttää yleiskokous.

Yksi tärkeimmistä kalatalousalueen tehtävistä on laatia alueelleen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma ja tulevaisuudessa tämä suunnitelma tulee olemaan aiempaa sitovampi ja sen merkitys korostuu.

Kalatalousalueet hoitavat aiempia perustehtäviään, joihin kuuluvat kalavedenhoito, kalastuksenvalvonta sekä erilaisia julkishallinnollisia tehtäviä, kuten vesialueiden omistajakorvausten ja viehekalastusmaksutulojen jakaminen.