Osakaskunta

Vesialueet Suomessa ovat joko valtion omistamia yleisvesiä tai osakaskuntien tai yksityisten henkilöiden omistamia vesialueita. Osakaskunta muodostetaan, jos vesialueella on useampi kuin yksi omistaja.

Osakaskunta päättää kalastuslain puitteissa alueellaan tapahtuvasta kalastuksesta tai metsästyksestä.

Sääntöihin määritellään, miten kalastus osakaskunnan alueella järjestetään. Osakkailla on oikeus kalastaa joka puolella yhteistä vesialuetta, ellei sitten vesialuetta ole vuokrattu eteenpäin esimerkiksi ammatinharjoittajille. Osakaskuntaan kuulumattomat kalastajat saavat kalastaa sen alueella yleiskalastusoikeudella.

Osakaskunta huolehtii kalavesien hoidosta. Tärkein kalavesien hoitomuoto ovat kalanistutukset. Vesialueen etua valvotaan erilaisissa alueeseen kohdistuvissa hankkeissa, kuten jätevesipäätöt, ruoppaukset tai vesistörakentaminen.