Istutukset

Vesialueiden hoitoon oleellisesti nykypäivänä liittyy myös kalanpoikasten istutustoiminta. Oulun Kalatalouskeskuksen henkilöt osallistuvat itse ja koordinoivat järkevää kalanpoikasten istuttamista. Myös kalataloudellisten velvoitteiden piirissä oleva istutustoiminta ja niiden valvominen on osa Kalatalouskeskuksen työtä.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA