Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry.

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto on jo vuonna 1928 perustettu kalatalouden neuvontajärjestö.
Liitolla on ollut sen perustamisesta asti vahva rooli Perämeren rannikolla.

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry.

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry on kalatalouden neuvontajärjestö, joka toimii Perämeren rannikolla Torniosta Kokkolaan. Kuulumme Kalatalouden Keskusliittoon, ja jäseninämme on lähes 50 järjestöä. Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1928 ja yli 90-vuotisen kokemuksemme turvin tunnemme alueemme kalatalouden monipuolisesti. Tätä osaamista hyödynnämme asiantuntija- ja neuvontatehtävässämme. Yhdistyksemme toimii yhdistävänä linkkinä kalastajien ja vesialueiden omistajien välillä ja tärkeimmät tehtävämme ovat alueemme kalatalouden edistäminen sekä kalavesien hyvä ja kestävä hoito.

Yhteisöllisyys on meille tärkeä arvo, joka näkyy järjestömme toiminnassa vahvasti. Suuri osa jäsenjärjestöjemme kalavedenhoidosta tehdään talkootyönä.