Vahva ja perinteinen kalatalousosaaja pohjoisessa

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitolla on ollut sen perustamisesta asti vahva rooli Perämeren rannikolla, jo lähes sadan vuoden ajan.

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry

Perämeren rannikolla Torniosta Kokkolaan saakka toimiva Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry on kalatalouden neuvontajärjestö. Kuulumme Kalatalouden Keskusliittoon, ja jäseninämme on lähes 50 järjestöä. Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1928.  Lähes 100-vuotisen kokemuksemme turvin tunnemme alueemme kalatalouden monipuolisesti. Tätä osaamista hyödynnämme asiantuntija- ja neuvontatehtävässämme. Yhdistyksemme toimii yhdistävänä linkkinä kalastajien ja vesialueiden omistajien välillä ja tärkeimmät tehtävämme ovat alueemme kalatalouden edistäminen sekä kalavesien hyvä ja kestävä hoito.

Yhteisöllisyys on meille tärkeä arvo, joka näkyy järjestömme toiminnassa vahvasti. Suuri osa jäsenjärjestöjemme kalavedenhoidosta tehdään talkootyönä.