Kalavedenhoito

Kalavesien hoidon tavoitteena ovat kalojen luonnollisen lisääntymisen turvaaminen ja vesistön kalaston kestävä käyttö. Keinoja joilla nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan, ovat kalojen elinympäristöjen kunnostukset, kalastuksen ohjaus ja kalojen istutukset.  Kalastuksen järjestäminen ja kalakantojen hoitaminen on kalastuslaissa määritelty vedenomistajien tehtäväksi.

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry tarjoaa alueellaan kalavedenhoitopalveluja.

Kalavesien käyttö ja hoitosuunnitelmat ja kunnostukset

Kalavesien hoidossa huolehditaan kalavesien ympäristöstä, veden laadusta, eri kalalajeista ja kalojen määristä vesistössä. Alueen kalastuksen ohjaaminen ja järjestäminen on tärkeä osa kalavedenhoitoa.

Vesistönkunnostussuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja käytännöntoimet vesistön kunnon parantamiseksi sekä tarvittaessa seurataan erilaisin mittauksin tavoitteiden toteutumista.

Vesistöjen ongelmana voi olla rehevöityminen tai happamoituminen, jolloin veden laatua voidaan parantaa vesikasvien niittämisellä, hoitokalastuksilla, kalkitsemisella tai ilmauksella. Kalojen elinympäristöä taas parannetaan kunnostamalla tai rakentamalla vesistöön kutupaikkoja ja poikasalueita.

Mikäli vesistönkunnostustoimenpiteet eivät riitä, kalastusmahdollisuuksia voidaan parantaa myös kalanistutuksilla. Tällöin laaditaan istutussuunnitelmat, joissa käsitellään yksityiskohtaisesti istutuksen tavoitteet, seuranta ja tiedottaminen sekä tarvittavat käytännön toimenpiteet ja tukitoimet. Asiantuntijamme osallistuvat istutuksiin ja valvovat kalojen laatua ja istutuksien käytännön toteuttamista.

Koekalastukset, selvitykset ja tutkimukset

Voimme suorittaa alueellanne koekalastuksia ja tarkkailuja alueen kalakantojen tilan selvittämiseksi. Asiantuntijamme tekevät myös muita selvityksiä, tutkimuksia ja seurantoja esimerkiksi istutettujen kalojen selviytymisestä vesistössä tai eri kalakantojen elinvoimaisuudesta.