Viljelytoiminta

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton toimintaan kuuluu kalanviljely. Pyhäjoella, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton hautomolla, haudotaan siianpoikasia ja yhdistyksen hoitamissa luonnonravintolammikoissa viljellään siikaa ja kuhaa. Viljeltyjä kaloja istutetaan vuosittain Perämeren rannikkoalueelle.

Kalanpoikasia tuotetaan Pyhäjoen hautomossa. Mäti tuodaan syksyisin haudontasuppiloihin, joissa sitä haudotaan läpi talven virtaavassa vedessä. Keväällä jokiveden lämpötilan noustessa riittävästi, kalanpoikaset alkavat kuoriutua.

Vastakuoriutuneet poikaset kuljetetaan hautomoista lammikoihin kasvamaan, kun veden lämpötila on kohonnut riittävästi. Poikaset pakataan happipakkauksiin kuljetusta varten ja vapautetaan vesistöihin tai luonnonravintolammikoihin.

Kalojen viljeleminen luonnonravintolammikoissa perustuu lammikoiden tuottamaan luonnolliseen ravintoon. Lammikoissa kalanpoikaset voivat käyttää ravintonaan niissä elävää eläinplanktonia, eikä niitä ruokita rehulla. Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitolla on kolme luonnonravintolammikkoa.

Siian- tai kuhanpoikaset saavat kasvaa lammikoissa kesän yli. Syksyllä lammesta juoksutetaan vettä niin, että poikaset voidaan pyydystää matalasta vedestä määränpäähänsä kuljetettavaksi. Asiakkaan tilaama määrä poikasia vapautetaan valvotusti sovittuun istutusvesistöön.

Kalanpoikasia välitetään tilauksesta. Kalojen istuttaminen voi olla tarpeen, jos kalakantoja halutaan tukea istutuksin, palauttaa jo hävinneitä kalakantoja tai luoda alueella mahdollisuuksia kalastaa kalakantoja, joita siellä ei tällä hetkellä esiinny. Välittämiemme istukkaiden laatua valvotaan ja osallistumme istutustapahtumaan varmistaaksemme, että kaikki sujuu suunnitellusti. Tarvittaessa voimme avustaa lupien hankkimisessa uusien lajien kotiutusistutuksiin.