Toiminta- ja viestintästrategia

Visio

Vaikutamme vahvasti alueemme kalatalouden kehitykseen. Olemme voimakas yhdessä jäsenistömme kanssa ja toimimme sen käyntikorttina ja edunajajana. Edistämme kestäviä kalastustapoja ja positiivista käsitystä rannikon kalataloudesta sekä ylläpidämme kalastuselinkeinoa. Olemme toiminnallamme vaalineet rannikon monimuotoista meriluontoa.

Missio

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto toimii alueensa kalatalouden asiantuntijana. Liitto on jäsenjärjestöjensä ja muiden alan toimijoiden välinen yhdysside, vaikuttaen kalatalouden kehitykseen paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Arvot

Kestävä kalastus

Luonnonvaran kestävä hyödyntäminen, kuten kestävä kalastus, on parasta luonnonvarojen vaalimista ja vastavoima teolliselle, luonnonvaroja tuhlaavalle toiminnalle.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on yhtenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden luomista Perämeren rannikolle, alueen toimijat ja toimintatavat tuntien. Liitto luo alueen kalataloudelle yhteisiä päämääriä ja puolustaa paikallisia oikeuksia.

Perinne

Perinteisen pienimuotoisen rannikkokalastuksen vaaliminen on sen käytäntöjen näkemistä yhteisöllisenä ja kulttuurisena pääomana. Paikalliset toimintatavat ovat syntyneet sopeutumana paikallisiin erityisoloihin ja niitä voidaan soveltaa käytäntöinä myös tulevaisuuden tarpeisiin.